Investiga – Dé handhavingsspecialist in het sociaal domein

Investiga is sinds 2010 dé handhavingsspecialist in het sociaal domein. We ondersteunen onze opdrachtgevers, waaronder gemeenten en DUO, bij het analyseren van uitkeringsbestanden en het onderzoeken van de recht- en doelmatigheid van verstrekte uitkeringen. Daarnaast adviseren we bij beleids- en juridische vraagstukken en verzorgen we ondersteuning bij bezwaar- en beroepszaken. Bij Investiga werken ervaren handhavingsspecialisten en juristen met een grote kennis van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Wmo2015 en de Jeugdwet. Interesse in onze diensten? Neem dan gerust contact met ons op.

Referenties

Werkzaamheden variëren van onderzoek naar de recht- en doelmatigheid van uw uitkeringsbestand tot aan coaching van medewerkers of juridisch advies.

Onze handhavingsspecialisten kunnen uw organisatie ondersteunen bij handhaving van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Wmo2015 en de Jeugdwet.

Testimonials

Investiga is onderscheidenlijk ten opzichte van publiekrechtelijke fraudeteams, omdat zij juridische ondersteuning bieden voor te beëindigen dossiers tegen hetzelfde concurrerende tarief; voor dezelfde financiële kosten dus meer service.

Coördinator gemeente

Samenwerken met Investiga is een klein feestje! Investiga is een fijne samenwerkingspartner, zij levert wat zij belooft. Gedegen kennis die graag gedeeld wordt en op samenwerking gerichte taakvolwassen medewerkers.

Teamleider gemeente

Door de samenwerking met Investiga ben ik er achter gekomen dat “moeilijke” Bijstandsfraudezaken, bestuursrechtelijk een appeltje eitje zijn als er zo een juridisch zeer hoogwaardig bijzonder onderzoek aan ten grondslag ligt.

Medewerker bezwaar en beroep gemeente

De samenwerking met (de medewerkers van) Investiga is goed. Naast het opsporen van fraude en oneigenlijk gebruik hebben zij oog voor de situatie van de inwoner versus het belang van de opdrachtgever.

Senior medewerker/coördinator afdeling Sociale Zaken

De samenwerking met Investiga is een kwaliteitsimpuls voor de organisatie. De medewerkers hebben een enorme dosis aan kennis en ervaring en helpen daarmee het hele team op een hoger niveau te brengen.

Senior medewerking handhaving gemeente