Samenwerking Investiga en Montr

In oktober 2017 hebben Arthur van Opzeeland (directeur Investiga) en Stefan Meulesteen (directeur Montr) een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Montr is – net als Investiga – een gekende naam in het sociaal domein. Montr levert baanbrekende internetapplicaties zoals de Huisbezoekapp voor rechtmatigheidsonderzoek en WMO. De Huisbezoekapp ondersteunt de verslaglegging van huisbezoeken die in het kader van onderzoeken worden afgelegd. Met de Huisbezoekapp wordt het proces van verslaglegging geoptimaliseerd, versneld en kwalitatief verbeterd. De belanghebbende kan meteen tekenen voor de bevindingen en met de app kan efficiënter en sneller worden gewerkt.

Doel van de samenwerking is om elkaar te versterken op het gebied van de kwaliteit van de dienstverlening. De expertise van Investiga wordt gebruikt om de klanten van Montr te ondersteunen bij bijvoorbeeld de inrichting van de vragenlijsten in de app. Ook wordt Investiga betrokken bij de verdere doorontwikkeling van onder meer de Huisbezoekapp.

Voor Investiga geldt dat wij mede door de inzet van de Huisbezoekapp blijven investeren in kwalitatief hoogwaardige onderzoeken en transparant werken. Daarnaast betekent de projectmatige inzet van de app ook een forse impuls voor de efficiënte inrichting van het werkproces.

Investiga en Montr blijven als twee zelfstandige bedrijven opereren. Het is dus geen vanzelfsprekendheid dat u als opdrachtgever van Investiga met de Montr Huisbezoekapp wordt geconfronteerd, of vice versa. Enkel wanneer de vraag en behoefte aanwezig is zal dit ter sprake komen.

Voor meer informatie over Montr, zie www.montr.nl.

Referenties