Handhaving sociaal domein

Onze handhavingsspecialisten kunnen uw organisatie ondersteunen bij de handhaving van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Wmo2015 en de Jeugdwet. Denk daarbij aan:

  • Onderzoeken van de rechtmatigheid en doelmatigheid
  • Toeleiden naar werk
  • Administratief onderzoek
  • Verrichten van waarnemingen
  • Afleggen van huisbezoeken
  • Voeren van rechtmatigheids- en doelmatigheidsgesprekken
  • Opstellen van rapportages.

Daarnaast kunnen onze juristen uw organisatie ondersteunen met juridisch en beleidsmatig advies.
Onze juristen toetsen alle rapportages van de handhavingsspecialisten voordat we deze ter beoordeling aan de gemeenten aanbieden. Dit doen wij omdat wij het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en gemeenten een juridisch sluitend advies willen geven.

Onze ervaring is dat er in de bijstand minimaal 10% van de uitkeringen ten onrechte worden verstrekt. Dit getal is geen aanname of ‘grootspraak’.

Meer dan de helft van de meldingen die consulenten aan ons doen leidt tot een aanpassing, dan wel beëindiging of intrekking van de bijstandsuitkering.

Onze aanpak bij bijvoorbeeld het thema-onderzoek ‘partiële inkomsten’, waarbij handhaving op de doelmatigheid wordt toegepast, leidt tot een resultaat van zo’n 40%, te weten aanpassing, dan wel beëindiging of intrekking van de bijstand.

Daarnaast kunnen wij ook andere thema-onderzoeken verrichten voor uw organisatie, zoals ‘kamerbewoning’ of ‘vermogen buitenland’. Hierdoor worden flinke besparingen gerealiseerd.

Screening Voorliggende Voorzieningen

Onze specialisten ‘Voorliggende Voorzieningen’ zijn toonaangevend in Nederland. Zij geven trainingen namens diverse opleidingsinstituten en adviesbureaus en kunnen ingehuurd worden voor een screening van het uitkeringsbestand op Voorliggende Voorzieningen. Eén van hen is gecertificeerd arbeidsdeskundige, zodat desgewenst een arbeidsdeskundige rapportage opgesteld kan worden ter onderbouwing bij een aanvraag voor een Voorliggende Voorziening. De onderzoeken naar Voorliggende Voorzieningen doen wij eveneens tegen zeer scherpe tarieven, desgewenst inclusief juridische ondersteuning. Hier zijn wij uniek in. Om het lerend effect (herkenning van ‘Voorliggende Voorzieningen’) voor uw medewerkers te vergroten bieden wij u graag een maatwerkopleiding aan. Deze opleiding is gratis wanneer wij de opdracht gegund krijgen om uw uitkeringsbestand te mogen screenen op Voorliggende Voorzieningen.

Vepres

Wmo2015

Niet alle gemeenten zijn alert op ‘fraudesignalen’ in de WMO.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een flink risico op misbruik en oneigenlijk gebruik is. Wij kunnen de gemeenten ondersteunen met betrekking tot de aanpak van mogelijke signalen die duiden op onrechtmatigheid, zowel in uitvoerende als in beleidsmatige, dan wel adviserende zin. Het is logisch dat gemeenten bij deze nieuwe ‘tak van sport’ niet in kunnen schatten hoeveel fte ten behoeve van de uitvoering zij aan moeten stellen. Daarom is het bij uitstek een kans om tijdelijke specialisten in te huren om de uiteindelijke personele (handhavings)formatie te bepalen.

Hoe Investiga u hierbij kan ondersteunen vertellen wij u graag in een persoonlijk gesprek.

Jeugdwet

De Jeugdwet kent geen wetsartikel dat het college ‘rechtstreeks’ een grondslag biedt om toezichthouders aan te stellen. Het is aan de gemeenteraad om een verordening op te stellen, die het college van B&W de bevoegdheid geeft om toezichthouders rechtmatigheid aan te stellen, als bedoeld in artikel 5:11 van de Awb. Met die bevoegdheid kan het college na laten gaan of de PGB’s en ZIN rechtmatig en passend zijn. Ook hier is het nog een onontgonnen gebied. Er zijn momenteel vrijwel geen gemeenten die dit daadwerkelijk hebben uitgewerkt. Investiga helpt u hier graag mee.

Wat levert de inzet van onze specialisten u op?

De specialisten van Investiga zijn deskundig en betrouwbaar, en werken altijd met een menselijk gezicht. Dat is wie wij zijn en waar wij voor staan.

Het leveren van kwaliteit staat voor onze specialisten voorop. Dit blijkt uit het feit dat al jarenlang ruim 95% van de besluiten die genomen zijn naar aanleiding van onderzoeken door onze specialisten, standhoudt in bezwaar en beroep. Dat is een percentage waar wij trots op zijn.

De opbrengst van de onderzoeken is echter ook van belang. Resultaatafspraken behoren uiteraard tot de mogelijkheden.

Bij inhuur van onze specialisten is er altijd sprake van ‘winst’ voor uw organisatie; door de positieve resultaten van onze onderzoeken bespaart u fors meer dan wat wij kosten.

De opbrengst van deze resultaten (netto besparing van uitkeringsgelden) is gemiddeld een bedrag dat tweeënhalf tot drie keer zo hoog is als de kosten van de inhuur van de handhavingsspecialisten!

Referenties