Over Investiga

Investiga is sinds 2010 dé handhavingsspecialist in het sociaal domein. Investiga kan u op het gebied van het sociaal domein onder andere ondersteunen met:

  • het analyseren van uw uitkeringsbestand
  • het verzorgen van de ‘poortwachtersfunctie’
  • het onderzoeken van de recht- en doelmatigheid van verstrekte uitkeringen
  • het verrichten van thema-onderzoeken
  • het onderzoeken van voorliggende voorzieningen
  • het coachen van uw medewerkers
  • advisering over juridische vraagstukken en ondersteuning bij bezwaar- en beroepszaken
  • advisering over beleidsvraagstukken.

Missie en Visie – Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Investiga staat voor een sociaal zekerheidsstelsel dat (zoveel mogelijk) vrij is van ‘onrechtmatigheden’, zodat ons unieke stelsel in Nederland betaalbaar en houdbaar blijft. Ons gemeenschapsgeld hoort te komen bij de mensen die daar ook daadwerkelijk recht op hebben en waar de noodzaak van een uitkering of ondersteuning is aangetoond. Wij zien het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier onze bijdrage aan te leveren.

Naar verwachting zal ons sociaal zekerheidsstelsel steeds meer onder druk komen te staan. Investiga wil een verdere stijging van de begroting van het sociaal domein helpen voorkomen en waar mogelijk laten dalen. In de bijstand is bijvoorbeeld een reductie van 10% zeker haalbaar.

Ruim 95% van besluiten houdt stand

Onze juristen voeren desgewenst voor opdrachtgevers het schriftelijke en mondelinge verweer in bezwaar en (hoger) beroep. Sinds onze oprichting houdt ruim 95% van de besluiten die op basis van de door ons gerapporteerde onderzoeken genomen zijn, stand in bezwaar en (hoger) beroep. Dat is een percentage waar we trots op zijn en waarmee wij ons onderscheiden van andere bureaus!
Zo wordt daadwerkelijk duurzame uitstroom bereikt.

Wij werken voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), waarvoor wij de zogenaamde ‘uitwonendenbeurzen’ controleren op rechtmatigheid. Ook maken diverse woningcorporaties gebruik van onze diensten: wij controleren voor hen of er sprake is van ‘woonfraude’.

Professioneel, klantgericht en betrouwbaar

Door een goede samenwerking met onze opdrachtgevers (gemeenten, DUO en woningcorporaties), kunnen wij op een professionele, klantgerichte en betrouwbare wijze onze werkzaamheden verrichten. Wij maken graag prestatieafspraken met onze opdrachtgevers, zodat onze inzet niet ‘vrijblijvend’ is. Het leveren van kwaliteit staat voor ons voorop, maar dat betekent niet dat dit ten koste gaat van onze prestaties.

De afgelopen jaren heeft een aantal van onze opdrachtgevers na inhuur van onze handhavingsspecialisten in de top 10 van sterkste dalers in de bijstand gestaan! Een resultaat waar wij trots op zijn!

Opleiding & training

Heeft uw organisatie behoefte aan meer dan ‘coaching on the job’? Opleidingen en trainingen binnen het sociaal domein worden uitbesteed aan en verzorgd door ‘VAN OPZEELAND, Opleiding, training en advies

Samenwerking Investiga en Montr   
Sinds 2017 werkt Investiga samen met Montr. Net als Investiga is Montr een bekende naam in het sociaal domein; het doel van de samenwerking is om elkaar te versterken op het gebied van de kwaliteit van de dienstverlening. Hier vindt u meer informatie over de samenwerking.

Referenties