Onderzoek

Investiga is sinds 2010 dé handhavingsspecialist in het sociaal domein.

 • Heeft uw organisatie een tekort aan handhavers binnen het sociaal domein?
 • Lukt het u niet om het uitkeringsbestand te verlagen?
 • Kunt u zo nu en dan specifieke juridische en beleidsmatige kennis gebruiken?

De handhavings- en juridisch specialisten van Investiga helpen u graag! De specialisten van Investiga kunt u door middel van detachering inhuren. Alle werkzaamheden worden dan uitgevoerd onder leiding van en volgens de protocollen van uw organisatie. Graag bespreken we de mogelijkheden met u.

Investiga kan u op het gebied van het sociaal domein onder andere ondersteunen met:

 • het analyseren van uw uitkeringsbestand
 • het verzorgen van de ‘poortwachtersfunctie’
 • het onderzoeken van de recht- en doelmatigheid van verstrekte uitkeringen
 • het verrichten van thema-onderzoeken
 • het onderzoeken van voorliggende voorzieningen
 • het coachen van uw medewerkers
 • advisering over juridische vraagstukken en ondersteuning bij bezwaar- en beroepszaken
 • advisering over beleidsvraagstukken.

Kortom, onze werkzaamheden variëren van een compleet onderzoek naar de recht- en doelmatigheid van uw bestand tot aan coaching van uw medewerkers of een juridisch advies op het gebied van het sociaal domein, ‘alles’ is mogelijk.

Controle uitwonendenbeurzen & woonfraude

Daarnaast werken wij voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), waarvoor wij de zogenaamde ‘uitwonendenbeurzen’ controleren op rechtmatigheid.

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet!

De specialisten van Investiga zijn deskundig en betrouwbaar, en werken altijd met een menselijk gezicht. Ons motto is: doen wat je zegt en zeggen wat je doet! Dat is wie wij zijn en waar wij voor staan in onze relatie met u, uw medewerkers en uw klanten.

Door de positieve resultaten van onze onderzoeken bespaart u als gemeente altijd meer dan wat wij kosten.

Wij werken al jarenlang voor een aantal ‘vaste’ opdrachtgevers en hebben bij deze opdrachtgevers langdurige contracten. Nieuwe opdrachten krijgen wij vooral door mond-tot-mond reclame. Betere reclame kan je je niet wensen. Ook hier loont zich het leveren van kwaliteit: daaraan doen wij geen concessies!

Onze specialisten werken tijdens de onderzoeken nauw samen met uw medewerkers en treden daarbij als vraagbaak op. Kennisoverdracht is zo een vast onderdeel van onze werkzaamheden.

Referenties